menuBttnsearchBttnemailBttn

Psycho educatie ADHD

Het nieuwe programma psycho-educatie ADHD voor ouders is per 1 januari 2016 van start gegaan. Het programma wordt uitgevoerd door professionals van twee basis-GGZ-instellingen (Ypse en Opdidakt) onder de vlag van het Trainingscentrum Jeugd en Gezin regio de Meierij. 
Dit centrum werkt voor de gemeenten Boxtel, Haaren, Sint Michielsgestel, Schijndel, 's-Hertogenbosch en Vught.
Doelgroep
 Ouders van kinderen die ADHD-achtige kenmerken vertonen al dan niet met een diagnose “niet-complexe ADHD”.

Het psycho-educatie programma in het kort:

De psycho-educatie bestaat uit 4 e-health-sessies gevolgd door 2 groepsbijeenkomsten. 
De e-hulp geeft online informatie inclusief ondersteuning door een professional voor ouders over ADHD, de oorzaken, de kenmerken, enz.  
Het programma is kort beschreven in deze info-flyer voor de ouders
 
Ook voor pubers (vanaf 12 jaar) is een speciaal psycho-educatie (e-health) programma te volgen via het Trainingscentrum Jeugd en Gezin (zie ook in de flyer).

Wie kunnen verwijzen?
Verwijzen is eigenlijk niet het goede woord want ouders kunnen zichzelf gewoon aanmelden bij het Trainingscentrum Jeugd en Gezin regio de Meierij via de site www.cjg-s-hertogenbosch.nl. Maar ouders moeten er wel op gewezen worden dat het van belang is dat zij dit programma gaan volgen. Dit kan de verwijzer bespreken met de ouders en hen de info-flyer meegeven waarin eea uitgelegd staat. Deelname is gratis.

Wie zijn de professionals die ouders erop kunnen wijzen dat zij er goed aan doen zich op te geven voor het programma psycho-educatie ADHD?
  • Huisartsen zonder praktijkondersteuner / POH-GGZ-jeugd;
  • Jeugdartsen die in hun dagelijkse werkzaamheden kinderen tegen komen met ADHD-achtige kenmerken waarvoor het nuttig is dat ouders dit programma volgen (alvorens eventueel verdere stappen richting onderzoek worden ondernomen);
  • Kinderartsen die werkzaam zijn op de “medicatiepoli ADHD” die constateren dat de ouders nog geen psycho-educatie gehad hebben;
  • Basis GGZ-instellingen die een diagnostisch onderzoek hebben uitgevoerd waarbij is geconstateerd dat er sprake is van “niet-complexe ADHD”. Ouders kunnen dan rechtstreeks “doorverwezen” worden naar het Trainingscentrum Jeugd en Gezin voor de psycho-educatie.