menuBttnsearchBttnemailBttn

Cursus weerbaarheid 'Durven Doen'

Cursus weerbaarheid 'Durven Doen'

Twee maal per jaar start het Centrum voor Jeugd en Gezin Schijndel de cursus weerbaarheid voor kinderen.
Op speelse wijze ervaren kinderen zichzelf te uiten, op te komen voor zichzelf en te luisteren naar elkaar. Zo leren zij beter omgaan met zichzelf en anderen. 

Onderwerpen die aan bod komen:
Lichaamstaal
Omgaan met emoties
Zeggen wat je voelt, denkt en werkelijk wilt
Omgaan met lastige situaties
Je eigen kwaliteiten
Vertrouwen in jezelf en anderen
 
In de cursus staat het kind centraal. Er wordt zoveel mogelijk vanuit de ervaringen van het kind gedaan. Er wordt gewerkt met spel, oefeningen, toneelstukjes, opdrachten, lichaamswerk en gesprekken. 

Cursustijden
Voor kinderen in groep 3/4/5:
Dinsdagmiddag 16:00 - 17:00 
Deze cursus bestaat uit
10 bijeenkomsten.

Voor kinderen in groep 6/7/8:
Donderdagmiddag 16:00 - 17:30
Deze cursus bestaat uit
10 bijeenkomsten.

In een groep zitten min. 6 en max. 10 kinderen

Prijs
De kosten voor de cursus voor groep 3/4/5 zijn 90 euro per kind voor 10 bijeenkomsten.
De kosten voor de cursus voor groep 6/7/8 zijn 99 euro per kind voor 10 bijeenkomsten. Bij meerdere deelnemende kinderen uit een gezin krijg je 10% korting per kind.

Voor ouders
Tijdens de cursus vragen we een grote betrokkenheid van ouders. Dit start al voorafgaand aan de cursus, met een intakegesprek. Tussentijdens vinden er individuele gesprekken plaats en aan het einde plannen we zowel een individueel gesprek als een eindevaluatie met alle ouders van de deelnemende kinderen.  

Je kind opgeven of meer informatie:
Opgeven kan telefonisch of via email info@cjgschijndel.nl / 073-5432196. Graag willen wij de naam van het kind, geboortedatum, adres, telefoonnummer en eventueel e-mail adres weten.