menuBttnsearchBttnemailBttn

Triple P

De medewerkers van het CJG werken volgens de principes van de werkwijze Triple P
Wat is Triple P?

Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma. Het is een gevarieerd ondersteuningprogramma dat opvoeden makkelijker en plezieriger wil maken. De opvoeding van kinderen is een belangrijke taak. Een positieve opvoeding helpt kinderen om vaardigheden te ontwikkelen die ze later in hun leven nodig hebben.

Positief opvoeden kent vijf belangrijke basisprincipes:

 • Een veilige en stimulerende omgeving 
 • Leren door positieve ondersteuning 
 • Aansprekende discipline 
 • Realistische verwachtingen hebben van kinderen 
 • Goed voor jezelf zorgen als ouder

 

Wat kan Triple P doen?

Triple P biedt informatie en advies bij veelvoorkomende opvoedingsvragen en -problemen. Met behulp van dit programma leert u om valkuilen in de opvoeding tijdig te herkennen. Zo kunnen veel problemen voorkomen worden. Triple P kan helpen om:

 • de band tussen ouders en kinderen te versterken; 
 • kinderen nieuwe vaardigheden te leren; 
 • goed gedrag bij kinderen te bevorderen; 
 • kinderen beter te leren luisteren; 
 • duidelijke regels te stellen in de opvoeding; 
 • consequent en doortastend te reageren op ongewenst gedrag; 
 • disciplinemaatregelen te gebruiken die effectief zijn; 
 • en...meer te genieten van het opvoeden.


Triple P biedt verschillende mogelijkheden voor steun bij het opvoeden, afhankelijk van de behoefte van ouders:

 • informatie in lokale nieuwsmedia 
 • (schriftelijke) informatie en advies bij alledaagse opvoedingsvragen 
 • lezingen over opvoeden 
 • 1 tot 4 adviesgesprekken op een spreekuur of huisbezoek 
 • een intensieve groepstraining of individuele training om vaardigheden te leren die gedragsproblemen bij kinderen doen verminderen.

 

Wie voert Triple P uit?

Verschillende medewerkers binnen het CJG voeren het Programma Triple P uit. Zij werken allemaal vanuit dezelfde pedagogische principes en verzorgen een of meer onderdelen van Triple P.