menuBttnsearchBttnemailBttn

Over CJG Schijndel

Elke gemeente beschikt over een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Zowel ouders als jongeren kunnen daar zelf terecht. Ze kunnen ook worden doorverwezen door hun huisarts, leerkracht of een medewerker van een andere instelling. Het CJG biedt ondersteuning bij vragen over opvoeden en opgroeien. Bovendien kan men er per 1 januari 2013 terecht voor enkelvoudige ambulante jeugdzorg aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. De CJG medewerker organiseert de gevraagde ondersteuning. Als er specialistische hulp nodig is, schakelt de medewerker die meteen in. Een indicatie van Bureau Jeugdzorg is niet meer nodig.

Wat doet het CJG?

De medewerkers van het CJG spannen zich in om vragen en problemen op samenhangende wijze aan te pakken en op te lossen samen met ouders/verzorgers, kinderen en jongeren. Ze geven informatie en advies op basis van de methode Triple P. Wanneer er na de eerste gesprekken meer ondersteuning nodig is, zetten zij samen met ouders en of kind de mogelijkheden op een rijtje en zorgen zij ervoor dat de juiste hulp geboden wordt door de juiste organisatie.  

Hoe?

Het CJG werkt volgens een nieuwe aanpak: 'één gezin met één plan'. Daarin houdt het gezin veel meer zelf de regie. Er is één contactpersoon, ook wanneer er meerdere hulpverleners betrokken zijn. Deze vaste contactpersoon blijft altijd het aanspreekpunt. Die manier van werken voorkomt dat ouders en jongeren onnodig worden doorverwezen en hun verhaal steeds opnieuw moeten vertellen.

De CJG medewerker betrekt de ouders en het kind actief bij de hulpverlening. Mensen kunnen immers veel zelf of hebben vrienden en familie die iets kunnen betekenen. Deze werkwijze gaat uit van de eigen kracht van het gezin. Door die eigen kracht te versterken, is de afhankelijkheid van de jeugdzorg minder groot en is de oplossing een duurzame oplossing.

Samenwerking

Binnen het CJG werken verschillende organisaties samen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Voor een overzicht van alle organisaties klik hier.

Activiteiten

Regelmatig organiseert het CJG activiteiten op het gebied van opvoeden en opgroeien. Een overzicht van de cursussen / themabijeenkomsten en workshops vind je hier.

Contact

Het CJG heeft verschillende inlooppunten waar je terecht kunt met je vragen. Klik hier voor een overzicht.
Daarnaast heeft het CJG één centraal inlooppunt aan Steeg 1, 5482 WN in Schijndel.
Dit inlooppunt is ook telefonisch te bereiken tijdens kantooruren op het nummer 073-5432196. Je vraag direct stellen via het contactformulier? Klik hier.