menuBttnsearchBttnemailBttn

Samenwerking voorschoolse voorzieningen St.M.Gestel

Samenwerking voorschoolse voorzieningen St.M.Gestel
Een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf heeft veel te bieden aan kinderen tot vier jaar. De uitdagende en kindvriendelijke omgeving en de professionele medewerkers inspireren kinderen zich spelenderwijs te ontwikkelen. Iedere voorschoolse voorziening draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief, communicatief en cognitief gebied. Dit betekent dat de voorschoolse voorzieningen  een belangrijke partner van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ondersteunt Zorgteams binnen de peuterspeelzaal en kinderdagverblijven. 
Binnen een Zorgteam worden de expertises van het CJG samen met de pedagogisch medewerksters gebundeld.
 
Het zorgteam
Het kinderdagcentrum of peuterspeelzaal volgt uiteraard de ontwikkeling van een kind. De pedagogisch medewerker signaleert als iets minder goed loopt op een of meer ontwikkelingsgebieden. Denk hierbij aan spraak- taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, of motorische en cognitieve ontwikkeling. De pedagogisch medewerker bespreekt met de ouders  wat de signalen zijn en gaat na of zij de zorg delen In overleg met ouders kan ook de jeugdverpleegkundige om advies gevraagd worden
Als het nodig is, stelt de pedagogisch medewerker een handelingsplan op ter bevordering van de ontwikkeling van het kind. Wanneer het kind met het handelingsplan en de gemaakte afspraken niet voldoende geholpen is, kan het voorschools zorgteam ingeschakeld worden. In het zorgteam bundelen we expertise en zoeken samen met de ouders naar oplossingen.

De doelstelling van het zorgteam is om kinderen die zich niet naar verwachting ontwikkelen, vroegtijdig te signaleren en in beeld te hebben. Door preventieve samenwerking in het zorgteam kunnen we zorgen en vragen van ouders serieus nemen, hulp op maat bieden en ouders op weg helpen met of naar het juiste hulpaanbod.

Deelnemers aan het zorgteam zijn:
  • De ouders, verzorgers van het kind
  • De pedagogische begeleider en/of coördinator van betreffende KDC en PSZ;
  • De jeugdverpleegkundige van de GGD(coördinator);
  • De coördinator van Integrale vroeghulp;
  • Vertegenwoordiger van samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS).

Download hier Folder voorschoolse zorgteams