menuBttnsearchBttnemailBttn

Samenwerking onderwijs

Samenwerking onderwijs
Naast het gezin is school de plek waar kinderen/jongeren een groot deel van hun tijd doorbrengen. Onderwijs heeft als geen ander jeugdigen in beeld en heeft ook een signaleringsfunctie als het gaat om persoonlijke problemen, en in het verlengde daarvan problemen die gerelateerd zijn aan de thuissituatie.
Het onderwijs bepaalt voor een belangrijk deel de leefwereld van kinderen en jongeren. Dit betekent dat het onderwijs een belangrijke partner van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is.


Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ondersteunt Zorgteams binnen het onderwijs.  
Binnen een Zorgteam worden de expertises van deskundigen uit het CJG met de Intern begeleiders of  zorg coordinatoren van scholen gebundeld.
 
Het zorgteam op school
De leerkrachten zien alle kinderen/jeugdigen  vijf dagen per week op school. Ze kunnen gedrags-, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen bij kinderen en ouders vroegtijdig signaleren en vervolgens de benodigde (leerlingen)zorg bieden. Soms ontstaan er vermoedens dat er meer nodig is. Bij dit soort complexere problemen kan de de intern begeleider in overleg met de ouders het zorgteam inschakelen.
 
Het zorgteam biedt hulp aan leerlingen met psychische/of sociale emotionele problemen en/of problemen op het gebied van leren en ontwikkelen. Het zorgteam zorgt voor optimale samenwerking tussen ouders, de school en verschillende zorginstanties. Zowel ouders als leerkrachten kunnen gebruik maken van het zorgteam.

Het zorgteam komt een aantal keer per schooljaar bij elkaar. Het zorgteam bestaat uit de intern begeleider van school, de jeugd verpleegkundige en schoolmaatschappelijk werkster en indien nodig andere professionals  Het zorgteam bekijkt hoe u en uw kind het beste geholpen kunnen worden, u wordt altijd betrokken en ge├»nformeerd hierover.

Bekijk hier de planning van de zorgteams schooljaar 2014/2015

Download hier Folder zorgteams basischool.pdf