menuBttnsearchBttnemailBttn

CJG op school

Medewerkers van het CJG werken nauw samen met voorzieningen zoals het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, of de school.
Naast het gezin is dat de plek waar kinderen/jongeren een groot deel van hun tijd doorbrengen.
 
Binnen de (voor) schoolse voorziening worden veelal de eerste signalen,als het gaat om ontwikkelings problemen, gesignaleerd. In het verlengde daarvan kunnen dit problemen zijn die gerelateerd zijn aan de thuissituatie. 
Medewerkers van het CJG en de (voor)schoolse voorzieningen werken daarin samen middels het zogenoemde zorgteam.
 
Doel van het zorgteam is:
  • het vroegtijdig signaleren van problemen en mogelijke hulpvragen
  • Hulp op maat bieden
  • Ouders op weg helpen met of naar het juiste hulpaanbod

Ouders worden altijd uitgenodigd om bij het zorgteam aanwezig te zijn.

Mederwerkers die deelnemen aan het zorgteam zijn:
 
Binnen Voorschoolse voorzieningen: Binnen het basisonderwijs      Binnen het voortgezet onderwijs      
Jeugdverpleegkundige Jeugdverpleegkundige Jeugdverpleegkundige
Coordinator Intergrale vroeghulp Maatschappelijkwerk Maatschappelijkwerk
Ondersteuningseenheid passend onderwijs Intern begeleider Jeugdarts
Leidster peuterspeelzaal of kinderdagverblijf   Leerpicht
    Zorgcoordinator

 Hoe wij omgaan met privacy in het zorgteam kunt u in de bijlage lezen

Folder zorgteams basischool

Folder voorschoolse zorgteams 2012

Folder zorgteams basischool

Algemeen privacy reglement casusoverleggen

Toelichting privacyregelement casusoverleggen