menuBttnsearchBttnemailBttn

Jeugdhulp Vught

Jeugdhulp Vught
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle zorg voor en hulp aan jongeren tot 18 jaar, in sommige gevallen tot 23 jaar. Met de nieuwe Jeugdwet krijgen jongeren die dat nodig hebben passende hulp dichtbij huis. Er wordt meer een beroep gedaan op wat een gezin, samen met de directe omgeving, zelf kan doen om bij te dragen aan een oplossing. De nieuwe wet gaat uit van '1 gezin, 1 plan, 1 regisseur'. Dit betekent dat gezinnen één vast contactpersoon als aanspreekpunt krijgen. Deze contactpersoon regelt alle benodigde ondersteuning en begeleiding, die binnen het gezin nodig is. Samen met de jeugdige en het gezin worden de knelpunten, de te bereiken doelen en de meest passende ondersteuning besproken.
 
Het Centrum Jeugd en Gezin
Ook in 2016 kunt u voor opvoed- en opgroeivragen en lichte opvoedondersteuing terecht bij de vertrouwde gezichten in uw buurt: de (huis)arts, het consultatiebureau, de school, het kinderdagverblijf en bij Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Medewerkers van het CJG zijn vertegenwoordigd op scholen en kinderdagverblijven. Wanneer er meer ondersteuning of hulp nodig is, kunnen zij u in contact brengen met jeugdprofessionals van team Wegwijs+ binnen de gemeente Vught. Aanvragen van verschillende soorten hulp en zorg lopen sinds 2015 via het team Wegwijs+ van de gemeente Vught.

Wegwijs+
Wegwijs+ is een samenwerkingsverband binnen de gemeente Vught van verschillende organisaties en professionals. Zij bieden ondersteuning en begeleiding op het gebied van zorg, werk en ondersteuning.
De jeugdprofessional van het team Wegwijs+ kent de mogelijkheden voor hulp en ondersteuning in de gemeenten en kan direct zorg inzetten. Gezinnen krijgen één vast contactpersoon die alle benodigde ondersteuning en begeleiding regelt. Samen met de jeugdige en het gezin worden de knelpunten, de te bereiken doelen en de meest passende ondersteuning besproken.

Heeft u jeugdzorg nodig of hebt u vragen?
U kunt contact opnemen met de CJG medewerker op het kinderdagverblijf of school van uw kind.  Of neem contact op met Wegwijs+ van de gemeente Vught. Te bereiken via:

website : www.wegwijsplus.vught.nl

email    : wegwijs.jeugd-amw@vught.nl 

telefoon: 073-6580750