menuBttnsearchBttnemailBttn

Jeugdhulp Haaren

Jeugdhulp Haaren

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle zorg voor en hulp aan jongeren tot 18 jaar, in sommige gevallen tot 23 jaar. Met de nieuwe Jeugdwet krijgen jongeren die dat nodig hebben passende hulp dichtbij huis. Er wordt meer een beroep gedaan op wat een gezin, samen met de directe omgeving, zelf kan doen om bij te dragen aan een oplossing. De nieuwe wet gaat uit van '1 gezin, 1 plan, 1 regisseur'. Dit betekent dat gezinnen één vast contactpersoon als aanspreekpunt krijgen. Deze contactpersoon regelt alle benodigde ondersteuning en begeleiding, die binnen het gezin nodig is. Samen met de jeugdige en het gezin worden de knelpunten, de te bereiken doelen en de meest passende ondersteuning besproken.

Het Centrum Jeugd en Gezin
Ook in 2016 kunt u voor opvoed- en opgroeivragen en lichte opvoedondersteuing terecht bij de vertrouwde gezichten in uw buurt: de (huis)arts, het consultatiebureau, de school, het kinderdagverblijf en bij Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Medewerkers van het CJG zijn vertegenwoordigd op scholen en kinderdagverblijven.  Wanneer er meer ondersteuning of hulp nodig is, kunnen zij u in contact brengen met jeugdprofessionals van het Basisteam Jeugd en Gezin. Dit team maakt samen met u een plan en zorgt dat hulp op gang komt. Het Basisteam Jeugd en Gezin werkt met één contactpersoon voor het hele gezin. Voordeel is dat een gezin met meerdere problemen niet meer bij verschillende organisaties hoeft te zijn. 

Basisteams Jeugd en Gezin
Verdeeld over de hele gemeente is er het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG). De ‘brede jeugdprofessionals’ uit de basisteams Jeugd komen op allerlei plekken waar kinderen en jongeren samenkomen in alle wijken en dorpen van de gemeente. Het Basisteam Jeugd en Gezin kijkt samen met u wat er nodig is en maakt afspraken over wat u zelf kunt doen, waar vrienden, familie, buren of vrijwilligers kunnen helpen en waarvoor professionele hulp nodig is. Alle afspraken komen in een plan.

Heeft u een indicatie voor jeugdzorg en hebt u vragen?
Neem dan rechtstreeks contact op met het Basisteam Jeugd & Gezin van de gemeente Haaren via bjg@haaren.nl of tel: 073-5531677.