menuBttnsearchBttnemailBttn

Basisteam Jeugd en Gezin

Basisteam Jeugd en Gezin

Toegang Jeugdzorg

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle zorg voor en hulp aan jongeren tot 18 jaar, in sommige gevallen tot 23 jaar. Met de nieuwe Jeugdwet krijgen jongeren, die dat nodig hebben, passende hulp dichtbij huis. Er wordt meer een beroep gedaan op wat een gezin, samen met de directe omgeving, zelf kan doen om bij te dragen aan een oplossing. De nieuwe wet gaat uit van '1 gezin, 1 plan, 1 regisseur'. Dit betekent dat gezinnen één vast contactpersoon als aanspreekpunt krijgen. Deze contactpersoon regelt alle benodigde ondersteuning en begeleiding, die binnen het gezin nodig is. Samen met de jeugdige en het gezin worden de knelpunten, de te bereiken doelen en de meest passende ondersteuning besproken. Dit resulteert in een plan dat de gemeente en de betrokkene(n) ondertekenen. Zo weten alle partijen wat ze van elkaar mogen verwachten.

Het Centrum Jeugd en Gezin

Ook in 2015 kunt u voor opvoed en opgroei vragen terecht bij de vertrouwde gezichten in uw buurt: de (huis)arts, het consultatiebureau, de school, het kinderdagverblijf en bij Centrum Jeugd en Gezin. Wanneer er meer ondersteuning nodig is zorgen zij ervoor dat u in contact komt met jeugdprofessionals van het basisteam Jeugd en Gezin binnen uw gemeente. Aanvragen van verschillende soorten hulp en zorg lopen via het basisteam jeugd en gezin van uw gemeente.

Basisteam Jeugd en Gezin ( BJG) 

Het BJG is een samenwerkingsverband binnen uw gemeente van verschillende organisaties en professionals. Zij bieden ondersteuning en begeleiding op het gebied van zorg, werk en ondersteuning. De jeugdprofessional kennen de mogelijkheden voor hulp en ondersteuning in de gemeenten en kunnen direct zorg inzetten. Gezinnen krijgen één vast contactpersoon die alle benodigde ondersteuning en begeleiding regelt. Samen met de jeugdige en het gezin worden de knelpunten, de te bereiken doelen en de meest passende ondersteuning besproken. Dit resulteert in een plan dat de gemeente en de betrokkene(n) ondertekenen. Zo weten alle partijen wat ze van elkaar mogen verwachten.

Contact gegevens:

Basisteam Jeugd & Gezin van de gemeente Sint-Michielsgestel via bjg@sint-michielsgestel.nl of tel: 073-5531677.

Basisteam Jeugd en Gezin van de gemeente Haaren via bjg@haaren.nl of tel: 073-5531677
 
Basisteam Jeugd en Gezin van de gemeente Boxtel  via cjg@boxtel.nl of tel: 0411-657957

Basisteam Jeugd en Gezin van de gemeente Vught via wegwijs.jeugd-amw@vught.nl of tel: 073-6580750

 

Meer informatie over de transitie van de jeugdzorg


FILMPJE
Bekijk ook eens dit filmpje

Jeugdzorg 3.0