menuBttnsearchBttnemailBttn

Algemene informatie trainingscentrum

Algemene informatie trainingscentrum
De CJG’s van gemeenten ’s-Hertogenbosch Vught, Haaren, Boxtel en Sint-Michielsgestel hebben een gezamenlijk “Trainingscentrum Jeugd en Gezin”. Het trainingscentrum biedt  een preventief aanbod van individuele trainingen en groepstrainingen. Dit is een gratis aanbod voor kinderen en jeugd vanaf 4 jaar.

1.    Voor wie zijn de trainingen bedoeld?
De trainingen zijn bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar met een bepaald soort gedrags- of ander probleem dat met een (groeps)training opgelost kan worden. Criteria zijn in het aanmeldformulier van de training opgenomen. De trainingen, criteria en aanmeldformulieren vind je onder het kopje aanbod trainingen.

Trainingen zijn veelal in groepsvorm. Individuele trajecten zijn alleen voor die kinderen (in de leeftijd van 6-12) die niet in een groep passen, bijvoorbeeld omdat ze te angstig of te impulsief / agressief zijn.

2.    Wanneer komen kinderen niet in aanmerking?
De trainingen zijn niet geschikt voor kinderen / jongeren die:
  • andere hulp nodig hebben en de training gebruikt wordt ter overbrugging omdat die andere hulp niet meteen voorhanden is
  • niet gemotiveerd zijn
  • geen toestemming van ouders hebben
De trainingen zijn ook NIET bedoeld voor problemen die op klas-niveau spelen. Dit noemen we school- of onderwijs-gerelateerde problematiek waarvoor het onderwijs (al dan niet met inschakeling van de “ondersteuningseenheid PO”) primair zelf verantwoordelijk is.

3.    Wie mogen kinderen / jongeren aanmelden voor de training?
Aanmelden voor een training gebeurt via school, de intern begeleider (ib-er) in samenspraak met een jeugdprofessional die lid is van het zorgteam . Ook de leden van het Basisteam Jeugd en Gezin kunnen aanmelden.

4.    Wat doet het trainingscentrum met de binnengekomen aanmeldingen?
De aanmeldingen worden verzameld tot er genoeg aanmeldingen zijn om een training te starten. Een groepstraining start bij minimaal 7 kinderen/jongeren. Het kan dus zijn dat kinderen even moeten wachten voordat kunnen deelnemen. Dit wordt gecommuniceerd met de verwijzer en de ouders. Er kan eventueel naar alternatieven worden gekeken.
De training wordt zo dichtbij mogelijk aangeboden, gerelateerd aan de woonplaats van de kinderen die ingeschreven staan voor een training. De trainingen vinden zowel onder schooltijd als na schooltijd plaats, waarbij KIES de uitzondering is. KIES vindt altijd plaats onder schooltijd. Bij aanvang/start van een training vindt altijd een kennismaking plaats van de trainers met ouders en kind/jongere. De verwijzer krijgt bericht als de training start.

5.    Hoe wordt de training afgesloten dan wel vervolgd?
Als na de training meer hulp/ondersteuning nodig is voor het kind/jongere (eventueel het gezin), dan neemt de trainer contact op met de IB-er. Als de training de gewenste doelen heeft bereikt, wordt er niet verder teruggekoppeld.

 6.    Meer informatie
Voor alle vragen kunt u contact opnemen met het CJG: tel. nr.: 0800-6441414
Ook als er ehoefte is aan een andersoortige training. Alle signalen zijn welkom. Het trainingscentrum werkt vraaggericht en op maat en wil continue op basis van vragen en behoeften de trainingen verbeteren of doorontwikkelen.